Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania,  Dane będą przetwarzane przez AZIK Wójtowicz i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie (02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7c/45), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem rejestrowym KRS 0000244288, NIP: 9482422128, REGON:140314365 w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”

Uprzejmie informujemy, że jest AZIK Wójtowicz i wspólny spółka jawna z siedzibą w Warszawie (02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7c/45) zwana dalej „Spółka”) przetwarza dane przekazane przez Użytkowników i kontrahentów w związku z korzystaniem z usług i zawieraniem umów. Wśród tych informacji mogą pojawić się informacje, które mają charakter danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”).

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stale udoskonalamy nasze zabezpieczenia, opracowujemy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu ochronę danych osobowych. Na bieżąco kontrolujemy poprawność i jakość zabezpieczeń w zgodzie z RODO i innymi odpowiednimi aktami prawnymi.

W zgodzie z obowiązującym Rozporządzeniem, w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych, które określone zostały w art. 13 i/lub art. 14 RODO (w zależności od tego, czy informacje zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, czy z innych źródeł).

Pragniemy więc poinformować, że:

1) Administratorem pozyskanych przez Spółkę informacji jest AZIK Wójtowicz i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie (02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7c/45), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem rejestrowym KRS 0000244288, NIP: 9482422128, REGON:140314365 (dalej jako: „Spółka”)

2) Kontakt z Administratorem: pisemnie pocztą tradycyjną na adres 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7c/45 lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa lub/i w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 RODO).

4) Spółka pozyskuje dane osobowe w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach,

b) poprzez informacje zawarte w umowach,

c) poprzez gromadzenie plików „cookies” przez serwis www.yamisushi.pl (patrz: Polityka plików „cookies”).

5) Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zawsze w jednym celu, który wynika z konkretnego formularza lub umowy.

6) Dodatkowo dane osobowe przetwarzane są również w celach statystycznych.

7) Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia.

8) Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której te dane dotyczą przysługuje prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu swoich danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) przeniesienia danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Z praw wskazanych wyżej w pkt. 8 skorzystać można poprzez:

a) kontakt pisemny, listowny na adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7c/45),

b) kontakt e-mailowy, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11) Administrator dokłada starań, aby zapewnić wszelkie możliwe dostępne środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, ujawnieniem czy nieuprawnionym wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12) Dane osobowe w Spółce przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z celami przetwarzania.

13) Dane osobowe, których Administratorem jest Spółka nie zostaną sprzedane ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim.

14) Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności. O wszelkich zmianach Spółka będzie informowała w widoczny i zrozumiały sposób.

 

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” SERWISU www.yahmisushi.pl

 

Poprzez pliki „cookies” rozumie się dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2) Informacje w serwisie nie są zbierane w żaden inny sposób, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

3) Operatorem serwisu jest AZIK Wójtowicz i wspólny spółka jawna z siedzibą w Warszawie (02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7c/45), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem rejestrowym KRS 0000244288, NIP: 9482422128, REGON:140314365
(dalej jako: „Spółka”)

4) Administratorem zebranych danych osobowych jest Spółka.

5) Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Mają na celu ułatwienie korzystania ze stron poprzez zapamiętanie preferencji oraz możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

6) Standardowo oprogramowanie, które służy do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może zmieć te ustawienie, aby zablokować automatyczną obsługę „cookies” lub też informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7) Szczegółowe informacje o możliwościach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.

8) Mając na uwadze pkt. 7 Operator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na poprawne działanie stron internetowych.

9) Polityka plików „cookies” jest załącznikiem do Polityki Prywatności.

Kontakt z nami

ZORGANIZUJMY RAZEM EVENT SUSHI

Poszukujących spersonalizowanej oferty i organizatorów wydarzeń zachęcamy do skontaktowania się z nami.
Do stałej współpracy zapraszamy także hotele, sale weselne i restauracje, które chcą wzbogacić swoją ofertę o propozycję sushi z najwyższej półki. Jesteśmy elastyczni i dysponujemy swoim sprzętem tym samym kompleksowo organizujemy każdy event.

Zapytaj to nic nie kosztuje!

+ 48 539100209

kontakt@yamisushi.pl